Examentraining
Blessurepreventie

NGS praktijkexamen
Examen onderdelen


NGS praktijkexamen   

Je kunt deelnemen aan het NGS praktijkexamen blessurepreventie als je:
 • In het bezit is van het diploma Sportmassage NGS
 • Voldoende resultaat hebt behaald op de theoretische toetsing (dit is een onderdeel van het portfolio)
Tijdens het NGS assessment / examen blessurepreventie moet je in staat zijn zelfstandig een geschetste casus te kunnen beoordelen. Deze casus sluit aan bij het beroepsprofiel en werkdomein van de NGS Sportmasseur.
Het uitgangspunt hierbij is een gezonde sporter die, op moment van onderzoek, in staat moet zijn te kunnen sporten, al dan niet met hulp van de sportmasseur.
Met deze casus werk je toe naar de onderdelen van het blessurepreventief onderzoek (zie ook: Examen onderdelen blessurepreventie), om vervolgens tot een set gerichte preventieve adviezen en handelingen te komen. De eerste afgesproken behandeling zal tijdens het assessment / examen worden uitgevoerd.

Dus er wordt tijdens het NGS assessment / examen blessurepreventie van je verwacht dat je aan de hand van vooraf gekregen informatie, zelfstandig in samenspraak met de cliënt (model) tot een behandelplan komt en deze ook praktisch uitvoert.
Met het praktisch uitvoeren wordt bedoeld:
 • Anamnese afnemen met examinator, met als doel meer relevante informatie te verzamelen
  (Gedurende het gehele assessment / examen kan de examinator jou vragen stellen ter verduidelijking en/of handelingen uit te voeren, zoals b.v. het aantekenen van bepaalde punten of het uitvoeren van een bepaalde test)
 • Inspectie uitvoeren bij het model en deze eventueel aanvullen met algemene testen
 • Functieonderzoek uitvoeren, om meer informatie te verzamelen: specifieke spier- (lengte en kracht) en gewrichtstesten, met gebruik van de benodigde meetinstrumenten
 • Opstellen van het adviesplan. Dit gebeurd mondeling.
  (Rek- en krachtoefening, preventieve bandage, trainingsadviezen, huisoefeningen)
 • Uitvoeren van de behandeling: aanleggen van een preventieve bandage, rekoefening conform de technieken van Janda, instructie voor een relevante huisoefening, bespreken van relevante trainingsadviezen
 • Evaluatie van de behandeling en het maken van vervolgafspraken

Duur van het NGS assessment / examen blessurepreventie is totaal 80 minuten:
 • Voorbereiding/uitwerken casus (20 minuten)
 • Uitvoering van de casus (50 minuten)
 • Evalueren assessment / examen met examinator: (10 minuten)
Je speelt als het ware een 'rollenspel' gedurende het NGS assessment / examen blessurepreventie.
Je voert de casus (onderzoek / behandeling) uit in de juiste volgorde, zoals deze in de werkelijkheid ook uitgevoerd zou worden.

Tijdens de examen/assessent training oefen je het rollenspel door middel van oefencasussen. Je leert hoe je een casus moet interpreteren en wat er van je wordt verwacht op het NGS assessment / examen blessurepreventie.
Tevens wordt goed uitgelegd wat de procedures en rolverdelingen zijn op het NGS assessment / examen blessurepreventie tussen jou, de examinator en jouw cliënt (model), zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Examen onderdelen   

De volgende praktijkonderdelen (opdrachten) worden op het examen gevraagd en kunnen worden geoefend tijdens de blessurepreventie trainingen:

Anamnese
 • gezondheidsanamnese
 • sociale anamnese
 • sportanamnese
 • psychosociale anamnese

Algehele en specifieke inspectie
 • Voor-, achter- en zijkanten
 • Huidveranderingen
 • Statiek
 • Spiercontouren
 • Vaststelling normaal gewicht
 • Volumeverschillen
 • Volumeveranderingen
 • Links-rechts verschillen
 • Spiervolumes
 • Aantekenen palpabele punten

Functieonderzoek/gewrichtstesten
Actieve testen, passieve testen, weerstandstesten, bandentesten en spierlengtetesten. Meten van de bewegingsuitslagen in ° graden, deze vergelijken met de norm.
 • Enkel
 • Knie
 • Heup
 • Schouder
 • Elleboog
 • Pols
 • Romp

Spieren beoordelen op lengte en op kracht
 • Tonische spieren (lengte testen) o.a.
  • M.Gastrocnemius
  • Mm. Hamstrings
  • M. Iiliopsoas
  • M. Pectoralis major
  • Mm. Flexores antebrachii

 • Fasische spieren (krachttesten) o.a.
  • M. Tibialis anterior
  • M. Quadriceps (vastus medialis)
  • M. Glutaeus maximus
  • Mm. Rhomboidei
  • Mm. Extensores antebrachii

Tapen en bandageren
Algemene ondersteuning (gewricht), remmend (gewricht) of ontlastend (spier)
 • Voet/enkel
  • Ondersteuning lengtegewelf
  • Hallux valgus
  • Dorsaalflexie enkel beperken
  • Plantairflexie enkel beperken
  • Inversie enkel beperken
  • Eversie enkel beperken
  • Algehele ondersteuning enkel

 • Onderbeen/knie
  • Shinsplint
  • Algehele ondersteuning knie met extra versteviging lig. collaterale mediale
  • Algehele ondersteuning knie met extra versteviging lig. collaterale laterale
  • Algehele ondersteuning knie zonder extra versteviging lig. collateralia
  • Hyperextensie knie beperken
  • Aandoening knie onderpool patella
  • Aandoening knie bovenpool patella

 • Pols/elleboog/schouder
  • Palmairflexie pols beperken
  • Dorsaalflexie pols beperken
  • Ondersteuning extensoren
  • Hyperextensie elleboog beperken
  • Tenniselleboog
  • Golferselleboog
  • Ondersteunen Rotator-cuff spieren schouder

 • Spieren (ontlastend)
  • M. Biceps brachii
  • M. Triceps brachii
  • M. Triceps surae
  • M. Hamstrings
  • M. Quadriceps femoris
  • Adductoren art. coxae

Normalisering en advisering

 • Rekoefening
  • volgens Janda
 • Krachtoefening
  • D.m.v. lichaamsgewicht, halters en andere manieren
 • Trainingsadvies
 • Huisoefeningen