Examentraining
Sportmassage

NGS praktijkexamen / praktijkbeoordeling
Examen onderdelen


NGS praktijkexamen / praktijkbeoordeling   

Tijdens het NGS praktijkexamen, ofwel de praktijkbeoordeling, wordt je als kandidaat beschouwd als een beginnend beroepsbeoefenaar, die meer moet kunnen dan technieken uitvoeren.
Je wordt beoordeeld op de werkprocessen zoals beschreven in het protocol toetsing praktijkbeoordeling.

De praktijkbeoordeling bestaat uit twee delen. Beide delen voer je uit op een voor jou onbekende cliŽnt.

Deel 1 (70 minuten)

Dit deel is gericht op drie werkprocessen.
 • 1: Voert beroepsspecifiek onderzoek uit (20 minuten)
 • 2: Voert sportmassage uit (20 minuten)
 • 3: Tapet en bandageert (20 minuten)
De praktijkbeoordeling begint met een korte inleiding, waarin de beoordelaar de gang van zaken toelicht. Aansluitend voer je werkproces 1 uit.
Afhankelijk van de uitkomst van het beroepsspecifiek onderzoek bepaal je welke sportmassage wordt uitgevoerd en welke tape/bandage wordt aangebracht.
Geeft het resultaat uit het beroepsspecifiek onderzoek geen aanleiding voor het uitvoeren van een sportmassage en/of het aanbrengen van een tape of bandage, dan ontvang je van de beoordelaar een opdracht voor het uitvoeren van deze twee werkprocessen.

Na het uitvoeren van bovengenoemde drie werkprocessen volgt er eventueel nog een reflectie-interview (10 minuten) met de beoordelaar.
Het interview gaat over de werkprocessen waarover nog twijfel bestaat of welke niet zijn waargenomen in de praktijk. De cliŽnt is hierbij niet aanwezig.

Deel 2 (10 minuten)

Tijdens dit gedeelte van de praktijkbeoordeling voer je werkproces 10 (past EHBO en reanimatie toe) uit.
Voor het uitvoeren van het werkproces ontvang je van de beoordelaar een opdracht die betrekking heeft op EHBSO.
Als je in het bezit bent van een EHBO diploma krijg je vrijstelling voor de praktijkbeoordeling van werkproces 10.

Duur praktijkbeoordeling
De totale tijdsduur van de praktijkbeoordeling (deel 1 en deel 2) is maximaal 90 minuten.

Tijdens de examen/praktijktraining oefen je de verschillende werkprocessen door middel van oefencasussen. Je leert hoe je cliŽntgegevens moet interpreteren en wat er van je wordt verwacht op het NGS examen sportmassage.
Tevens wordt goed uitgelegd wat de procedures en rolverdelingen zijn op het NGS examen sportmassage tussen jou, de beoordelaar en jouw cliënt (model), zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Examen onderdelen   

De volgende praktijkonderdelen (opdrachten) worden op het examen gevraagd en kunnen worden geoefend tijdens de sportmassage trainingen:


Beroepsspecifiek onderzoek
 • Anamnese
 • Inspectie
  • Voorzijde
  • Achterzijde
  • Zijkanten
 • Functieonderzoek
 • Actieve testen, passieve testen, weerstandstesten, bandentesten en spierlengtetesten
  • Tenen
  • Enkel
  • Knie
  • Heup
  • Schouder
  • Elleboog
  • Pols
  • Vingers
  • Duim
 • Palpaties

Massage

Sederend/Stimulerend
 • Intermitterend drukken
 • Effleurages
 • Petrissages
 • Fricties
 • Schuddingen of tapotements
 • Huidhandgrepen
 • Sloteffleurage

Opdrachten:

 • Eén achterzijde onderste extremiteit
  Alle spieren vanaf de bekkenrand (inclusief de gluteaalmusculatuur) tot en met de achillespees (dus exclusief de voet)

 • Eén voorzijde onderste extremiteit
  Alle spieren van de lies tot en met de voet inclusief de voetzool

 • Rug
  Alle spieren van af het bekken tot aan het achterhoofd inclusief bekkenrand (exclusief gluteaalmusculatuur)

 • Schoudergordel + M. Pectoralis + M. Deltoïdeus
  De nek inclusief de rompmusculatuur aan beide zijden, met name de M. Pectoralis, M. Lattissimus dorsi, M. Supraspinatus, M. Infraspinatus, M. Trapezius en de M. RhomboÔdeus inclusief de beide MM. DeltoideÔ

 • Eén bovenste extremiteit
  De M. Deltoideus plus alle spieren van bovenarm, onderarm en hand


Tapen en bandageren

Functionele tape/bandages: Algemene ondersteuning (gewricht), remmend (gewricht) of ontlastend (spier)
 • Enkel
  • Algehele ondersteuning bij aspecifiek functieverlies
  • Remming inversie
  • Remming eversie

 • Knie
  • Totale ondersteuning met extra ondersteuning van de lig. collateralia
  • Totale ondersteuning zonder extra ondersteuning van de lig. collateralia
  • Remming hyperextensie

 • Elleboog
  • Remming hyperextensie

 • Pols
  • Remming dorsaalflexie
  • Remming palmairflexie

 • Vingers
  • Remming hyperextensie van de kootjes en de basisgewrichten
  • Remming van het spreiden van twee vingers

 • Duim
  • Remming opponeren
  • Remming reponeren
  • Remming abductie

 • Spieren (ontlastend)
  • M. Biceps brachii
  • M. Triceps brachii
  • M. Triceps surae
  • M. Hamstrings
  • M. Quadriceps femoris
  • Adductoren art. coxae

EHBSO (Eerste Hulp bij Sport Ongevallen)

 • Algemene letsels
 • Sportblessures
 • Krampbestrijding