Tarieven
  Kortingsregelingen
  Vergoedingen  «


Geef een behandeling cadeau!

Geef een behandeling cadeau!
Cadeaubonnen verkrijgbaar in mijn praktijk

Tarieven
Vergoedingen sportmassage


Zilveren Kruis Achmea

Ben je collectief verzekerd? Bijvoorbeeld via werkgever of sportbond?
Dan krijg je 50% vergoed tot maximaal € 50,00 per kalenderjaar.
Je betaalt geen eigen risico.

FBTO

Aanvullende verzekering: Module Conditie en Fitheid: maximaal € 150,00 per verzekerde per kalenderjaar.
Zie ook: Module Conditie en Fitheid
Je betaalt geen eigen risico.

Interpolis

Extra aanvullende verzekering MeerHockey: vergoed tot maximaal € 50,00 per kalenderjaar.
Als deelnemer van de collectiviteit voor KNHB-leden krijg je kosteloos een extra aanvullende verzekering. Deze verruimt de dekking van een gekozen aanvullende verzekering met een aantal belangrijke extra's op het gebied van gezondheid, zoals sportmassage.
Zie ook: Interpolis ZorgActief® Collectiviteit voor KNHB
Je betaalt geen eigen risico.


Vergoedingen APS therapie

Gelukkig zijn er een aantal zorgverzekeraars die de APS-therapie volledig of gedeeltelijk vergoeden.
De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar en het type pakket dat is afgesloten.
APS-therapie valt onder Alternatieve Zorg. De vergoeding gaat dus niet ten koste van het eigen risico.

Verder hebben de meeste verzekeraars bepaalde voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, voordat de verzekerde vergoeding ontvangt.
Doorgaans zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Alle verzekeraars: De APS therapeut is geaccrediteerd lid van de Beroepsvereniging Voor APS-Therapie (BVAT)
  • Sommige verzekeraars: de APS therapeut staat vermeld in de zorggids van de zorgverzekeraar
Een combinatie van de bovenstaande voorwaarden kan dus ook van toepassing zijn.

Voor een lijst van vergoedende zorgverzekeraars verwijzen ik je naar de onafhankelijke website van Zorgwijzer.nl: www.zorgwijzer.nl

Lid van BVAT
Ik ben geaccrediteerd lid van de Beroepsvereniging Voor APS-Therapie (BVAT) en sta bij sommige zorgverzekeraars vemeld in de zorggids.
Neem vooraf altijd contact op met je zorgverzekering