Anatomie
Boven- en onderbeen

Een lijstje, op alfabetische volgorde, met de spieren van het boven- en onderbeen.
Klik op een spier voor meer informatie.


Bovenbeen voorkant/zijkant
Adductoren
M. Quadriceps femoris
M. Sartorius
M. Tensor fasciae latae

Bovenbeen achterkant
M. Biceps femoris
M. Popliteus
M. Semimembranosus
M. Semitendinosus

Onderbeen voorkant/zijkant
M. Extensor digitorum longus
M. Extensor hallucis longus
M. Peroneus longus
M. Peroneus brevis
M. Tibialis anterior

Onderbeen achterkant
M. Flexor digitorum longus
M. Flexor hallucis longus
M. Gastrocnemius
M. Plantaris
M. Soleus
M. Tibialis posterior