Sportmassage
Profiel sportmasseur

Het (beroepscompetentie) profiel van de sportmasseur is opgesteld door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) Professionalisering, in opdracht van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS).

Het is een beschrijving van de kerntaken, kernopgaven en beroepscompetenties van de sportmasseur.

Je kunt hier het profiel van de sportmasseur en sportzorgmasseur bekijken.

Bron: NGS