Sportmassage
Het tijdstip van de massage

Ten opzichte van de inspanning en het tijdstip kan een massage worden ingedeeld in:
  • Activiteitsmassages
  • Passiviteitsmassage
Pre-activiteitsmassage
Dit is de massage welke voorafgaat aan de sportbeoefening. Hierdoor wordt de kans op blessures verkleind.
De massage dient om een goede doorbloeding te verkrijgen.
LET OP: een pre-activiteitsmassage kan en mag nooit een warming-up vervangen! Deze massage kan wel aan de warming-up vooraf gaan.
Bij de pre-activiteitsmassage ligt het accent meer op stimulering.

Inter-activiteitmassage
Deze massage wordt in een rustpauze (b.v. gedurende een blessure) of tussen twee wedstrijden toegepast.
Het doel kan zijn om plaatselijke vermoeidheid te bestrijden of om eventuele kramp te voorkomen.
Bij de interactiviteitsmassage ligt het accent meer op ontspanning.

Post-activiteitsmassage
Deze massage wordt na een training of wedstrijd toegepast.
Het doel is vooral een versnelde afvoer van reactie- en reststoffen ('afvalstoffen') van de stofwisseling een een ontwatering van de spieren. Hiermee wordt herstel bevorderd, eventuele spierpijn voorkomen en de hersteltijd van het lichaam wordt verkort. Het lichaam wordt daardoor beter voorbereid op een volgende inspanning.
De werking is te vergelijken met een coolingdown na een training of een wedstrijd.
Bij de post-activiteitsmassage ligt het accent meer op ontspanning.

Passiviteitsmassage
Een passiviteitsmassage wordt gegeven als (tijdelijk) niet aan sport wordt gedaan. Het accent kan zowel stimuleren als ontspannend zijn. Afhankelijk van de toestand van de spieren. Deze massage dient ervoor om de algehele conditie van het lichaam in stand te houden of te bevorderen. [1]