Tarieven
  Vergoedingen  «


Geef een behandeling cadeau!


Tarieven
Vergoedingen sportmassage


Interpolis

Extra aanvullende verzekering MeerSport: vergoed 50% tot € 50,00 per kalenderjaar.
Wanneer je lid bent van de KNHB (Koninklijk Nederlandse Hockey Bond) en een Interpolis ZorgActief aanvullende verzekering hebt.

Zie ook: Interpolis ZorgActief

Je betaalt geen eigen risico.


Vergoedingen APS therapie

De behandelingen worden door diverse zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar en het type pakket dat is afgesloten.
APS-therapie valt onder Alternatieve Zorg. De vergoeding gaat dus niet ten koste van het eigen risico.

Verder hebben de meeste verzekeraars bepaalde voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, voordat de verzekerde vergoeding ontvangt.
Doorgaans zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • De APS therapeut heeft een diploma HBO Medische Basiskennis
  • De APS therapeut heeft een geldige persoonlijke AGB-code
  • De APS therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging die erkend wordt door de zorgverzekeraar
Ik voldoe aan de eerste 2 voorwaarden.
Ik ben bezig me aan te sluiten bij een beroepsvereniging die door de meeste zorgverzekeraars erkend wordt.

Neem vooraf voor de zekerheid altijd contact op met uw zorgverzekering.

Voor een lijst van vergoedende zorgverzekeraars verwijs ik je naar de onafhankelijke website van Zorgwijzer.nl: www.zorgwijzer.nl.