APS-therapie
Contra-indicaties (wanneer mag er niet behandeld worden)

Hoewel APS-therapie gebruik maakt van kleine, ongevaarlijke elektrische stroompjes en in principe volkomen veilig is, kan niet iedereen geholpen worden met de therapie. Er zijn situaties waarbij APS-therapie niet mag worden toegepast:

 • Elektrische implantaten
  Elektrische implantaten zijn actieve implantaten, die een beschermende of bewakende functie hebben voor de vitale functies in het lichaam.
  Gezien het feit dat APS-therapie niet kan garanderen dat deze implantaten niet beïnvloedbaar zijn, wordt aangeraden personen met elektrische implantaten niet te behandelen.

 • Kanker
  APS-therapie heeft o.a. een positieve invloed op doorbloeding en cel-communicatie. De vraag is alleen of deze invloed heeft of kan bijdragen aan de ongecontroleerde groei van (kanker)cellen. Er is nog weinig bekend over de invloeden van APS-therapie op kanker.
  In palliatieve (niet te genezen) toestand kan APS-therapie wel worden toegepast als pijn verlichtende therapie. Natuurlijk in overleg met de behandelend arts.

 • Epilepsie
  Een insult kan getriggerd worden door prikkels van buitenaf. Dus ook door elektrische prikkels. Zo'n insult hoeft niet gevaarlijk te zijn, maar kan vervelend zijn tijdens een APS behandeling. Aan de andere kant, wanneer een behandelaar bekend is met epilepsie en weet hoe te handelen tijdens een insult, kan APS-therapie een positieve invloed uitoefenen op de zwaarte en frequentie van de insulten.

 • Jonge kinderen
  De behandeling van jonge kinderen (beneden de leeftijd dat ze kunnen aangeven wat ze voelen) wordt afgeraden, omdat de exacte behandelstand niet bepaald kan worden.

 • Zwangerschap
  De ongeboren vrucht kan beschouwd worden als 'jong kind'. Daarom gelden dezelfde regels als bij jonge kinderen. Ondanks dat onderzoek nog niet heeft aangetoond wat het effect van APS-therapie is op de ongeboren vrucht.

 • Hersen- of hartinfarct of acute trombose
  APS-therapie heeft o.a. een positieve invloed op doorbloeding en cel-communicatie. Dit geeft dus ook een vaatverwijding. Normaal gesproken een positief gegeven. Maar wanneer er stolsels in het bloed zitten (die vast zitten), zouden deze door de therapie los kunnen schieten.
  APS-therapie is geen contra-indicatie voor personen die anti-stollingsmedicijnen gebruiken.

De APS-therapie kan veilig worden toegepast bij personen met knie- en/of heupprothesen of andere prothesen of metalen of keramische implantaten.