APS-therapie
Indicaties (wanneer behandelen)

APS-therapie spoort het lichaam aan om zichzelf te herstellen en in balans te brengen, waardoor de mogelijkheden bijna onbeperkt zijn. APS-therapie is een ideale therapie voor de behandeling van:
 • Chronische pijnklachten zoals: MS (Multiple Sclerose), reuma, fibromyalgie, hoofdpijn en whiplash

 • Vermoeidheidsklachten zoals: ME (Myalgische Encefalomyelitis), CVS (Chronisch VermoeidheidSsyndroom) en fibromyalgie

 • Herstel van klachten die maar niet weg willen gaan

 • Sportblessures bij sporters die hoge eisen stellen aan hun lichaam of blessuregevoelig zijn
APS therapie helpt bij zowel lichamelijke als psychische klachten, of deze nu chronisch of acuut zijn.
Mensen met chronische klachten hebben over het algemeen meer behandelingen nodig dan mensen met acute klachten.

Helaas zijn chronische klachten/ziektes soms niet te genezen. Met behulp van APS-therapie kunnen de klachten wel verminderen en dragelijker worden gemaakt, wat het leven een stuk aangenamer maakt.

Bij acute klachten, zoals (sport)blessures, treedt vaak al snel herstel op en ervaart men minder pijn.

APS-therapie is in de sportwereld dan ook een belangrijke therapie die de mogelijkheden voor sporters kan vergroten. Op een gezonde manier worden de eventuele blessures behandeld. Ook als preventieve behandeling wordt het lichaam fysiek op peil gehouden met APS-therapie.

Er treed bij APS-therapie geen gewenning op in het lichaam, waardoor de APS behandelingen tot in lengte van dagen effectief zullen blijven.

Pijn kan een signaal zijn dat ook andere medische behandelingen noodzakelijk zijn. Daarom is het verstandig om eerst een oorzaak (diagnose) te laten vaststellen door een huisarts of specialist.

Voor de APS-therapie is geen verwijzing van een (huis)arts nodig.

Omdat met APS therapie gebruik gemaakt wordt van het zelfherstellend vermogen van het lichaam, zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt.
De volgende klachten heb ik tot nu toe met succes kunnen behandelen:
 • Energiegebrek
 • Slapeloosheid
 • Reuma
 • Fibromyalgie
 • Ziekte van Bechterew
 • Artrose
 • Sportblessures
 • Spierspanningen
 • Alle verstijvingen van het bewegingsapparaat
 • (Lage)rugpijnen
 • Gewrichtspijnen
 • (Spannings)hoofdpijnen
 • Stressgerelateerde klachten
 • Burn-out klachten
 • Maag en darmklachten
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Pijnklachten algemeen
Verder kunnen de volgende klachten ook goed met APS therapie behandeld worden:
 • ME (chronische vermoeidheidsklachten)
 • MS (multiple sclerose)
 • Artritis
 • Slijmbeursontsteking
 • Achillespees en andere peesontstekingen
 • Carpaal tunnel syndroom
 • RSI-klachten
 • Tenniselleboog / golverselleboog
 • Whiplash
 • Jicht
 • Dystrofie
 • Menstruatieklachten
 • Fantoompijn
 • Wonden
 • ...