APS-therapie
Vergoedingen

De behandelingen worden door diverse zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.
De hoogte van de vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar en het type pakket dat is afgesloten.
APS-therapie valt onder Alternatieve Zorg. De vergoeding gaat dus niet ten koste van het eigen risico.

Verder hebben de meeste verzekeraars bepaalde voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, voordat de verzekerde vergoeding ontvangt.
Doorgaans zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • De APS therapeut heeft een diploma HBO Medische Basiskennis
  • De APS therapeut heeft een geldige persoonlijke AGB-code
  • De APS therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging die erkend wordt door de zorgverzekeraar
Ik voldoe aan de eerste 2 voorwaarden.
Ik ben bezig me aan te sluiten bij een beroepsvereniging die door de meeste zorgverzekeraars erkend wordt.

Neem vooraf voor de zekerheid altijd contact op met uw zorgverzekering.

In het menu 'Tarieven' vind je de tarieven voor de behandelingen.

Voor een lijst van vergoedende zorgverzekeraars verwijs ik je naar de onafhankelijke website van Zorgwijzer.nl: www.zorgwijzer.nl.

Coulanceverklaring

Het kan voorkomen dat sommige zorgverzekeraars, die niet in de lijst van zorgwijzer.nl worden genoemd, toch APS therapie (gedeeltelijk) vergoeden.
Je kunt dus proberen of jouw zorgverzekeraar de behandeling van APS-therapie toch (gedeeltelijk) wil vergoeden.
Je moet dan een zogeheten coulanceverklaring, samen met de factuur, aan jouw zorgverzekeraar sturen.
Door de coulanceverklaring wordt de zorgverzekeraar in elk geval op APS-therapie geattendeerd.
Wil je hier gebruik van maken, dan kan ik een coulanceverklaring voor je opstellen.

Disclaimer

De informatie over vergoedingen is onder voorbehoud en is aan verandering onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Daadwerkelijke vergoeding is altijd afhankelijk van toekenning door de zorgverzekering op basis van het door u specifiek afgesloten pakket. Neem vooraf altijd contact op met uw zorgverzekering voor uw specifieke situatie.