Medical Taping (Kinesiotaping)
Contra-indicaties
(Wanneer Kinesiotaping niet/gedeeltelijk mag worden toegepast)


  • Trombose : tapen bevordert de doorbloeding en zet circulatie aan.

  • Huid aandoeningen : de tape is niet steriel, tenzij rond de aandoening wordt aangebracht. Dan zorgt de tape voor sneller weefselherstel door stimulering van de doorbloeding. De tape moet bij een erg dunne huid extra voorzichtig worden verwijderd.

  • Afweer : wanneer de tape gaat irriteren of onaangenaam aanvoelt.

  • Diabetes : in principe geen contra-indicatie, maar het kan voorkomen dat de tape een sterk veranderde insulinebehoefte veroorzaakt, wanneer de tape wordt aangelegd over de lichaamsdelen waar normaal gesproken de insuline geïnjecteerd wordt. Wees hier alert op!

  • Zwangerschap : er kan invloed worden uitgeoefend op de baarmoeder door segmentale samenhang. Segmentale samenhang wil zeggen dat het menselijk lichaam is opgebouwd volgens 'segmenten'. Organen of lichaamsdelen binnen één segment worden dan vanuit één en dezelfde zenuw aangestuurd of geprikkeld. Er bestaat dus een relatie tussen ingewanden, de huid, de spieren en het skelet. Het is nog niet bekend of dit de zwangerschap kan beïnvloeden. Dus voorzichtigheid lijkt geboden met tapen over huidgebieden met een segmentale samenhang.

  • Ernstige trauma's

  • Hartklachten of nierklachten : waarbij het tapen de doorbloeding/circulatie niet mag stimuleren.