Anatomie
Schoudergordel en hals

Een lijstje, op alfabetische volgorde, met de spieren van de schoudergordel (die tevens een aanhechting hebben aan de bovenarm) en de spieren van de hals.
Klik op een spier voor meer informatie.


Schoudergordel
M. Coracobrachialis
M. Deltoideus
M. Infraspinatus
M. Latissimus dorsi
M. Levator scapulae
M. Pectoralis major
M. Pectoralis minor
M. Rhomboideus major en minor
M. Serratus anterior
M. Subscapularis
M. Supraspinatus
M. Teres major
M. Teres minor
M. Trapezius


Hals
M. Erector trunci/spinae
M. Scalenii
M. Sternocleidomastoideus